:: CONTACTS ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: BANNERS ::JAKI JEST CEL CZŁONKOSTWA W UNPAH?

Chociaż turystyka chorwacka do roku 2008 notowała systematyczny wzrost, rok 2009 wykazał, że warunki działania i pozycja agencji turystycznych jest coraz trudniejsza. Zaostrzająca się konkurencja na rynku zagranicznym i krajowym, ale także coraz więcej zobowiązań prawnych i innych oraz większe prawa i świadomość podróżnych, stawiają przed agencjami turystycznymi coraz trudniejsze wymagania. W takich warunkach stowarzyszenia zawodowe udzielają dużego poparcia i pomocy w bezpośredniej pracy agencji turystycznych, w ich wspólnym występowaniu przy rozwiązywaniu spraw systemowych i innych spraw istotnych dla pomyślnej pracy agencji turystycznych, edukacji pracowników, wymiany doświadczeń itp.

:: LANGUAGES ::

:: ČLANSTVO ::

:: KODEKS ETYCZNY :: CONTACTS :: LINKS ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.