:: KONTAKTI ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: BANNERS ::Za članove

Zašto se učlaniti

ZAŠTO SE UČLANITI U UNPAH ?

Iako je hrvatski turizam do 2008. godine bilježio kontinuirani rast, 2009. godina je pokazala da su uvijeti poslovanja i položaj turističkih agencija sve teži. Sve oštrija konkurencija na stranom i domaćem tržištu, ali i sve više zakonskih i drugih obveza, kao i veća prava i osviještenost putnika, pred turističke agencije postavljaju sve teže zahtjeve. U takvim uvjetima strukovne udruge su velika potpora i pomoć u neposrednom poslovanju turističkih agencija, zajedničkom nastupu u rješavanju sistemskih i drugih pitanja bitnih za uspješni rad turističkih agencija, edukaciji zaposlenika, razmjeni iskustava i dr.

:: ETIČKI KODEKS :: KONTAKTI :: LINKOVI ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.