:: KONTAKTI ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: BANNERS ::Za članove

Upravni odbor

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE UO UNPAH-A -2010.
ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE UO UNPAH-A
Zajednička sjednica UO i NO UNPAH-a
ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE UO UNPAH-A
ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE UO UNPAH-A
:: ETIČKI KODEKS :: KONTAKTI :: LINKOVI ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.