:: CONTACTS ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: INFO ::Vážení cestující,

Sdružení nezávislých cestovních agentu Chorvatska (UNPAH) je dobrovolné neziskové národní oborové sdružení turistických kancelárí, jejichž majitelé nebo rídící orgány jsou odborníci, zkušení a ctení turistictí cinitelé v ruzných odvetvích cestovního ruchu.

UNPAH pusobí nepretržite od svého založení v roce 1993, a dnes cítá asi padesát clenu. Všechny clenské organizace UNPAH jsou registrované a provozují cinnost v souladu s platnými chorvatskými zákony a dalšími predpisy, které upravují cinnost turistických kancelárí, a naši clenové podepsali i Pravidla profesionálního a etického chování clenu sdružení UNPAH, což cestujícím poskytuje dodatecnou jistotu a zarucuje kvalitu poskytovaných služeb. Zvláštní pozornost naši clenové venují ochrane zájmu cestujících, s ohledem na jejich prání a pozorne si vybírají své obchodní partnery. Díky profesionální a kvalitní práci, clenské organizace ve sdružení UNPAH se zviditelnily a jsou známé svými turistickými programy v zemi i zahranicí a díky tomu mnohé z nich již léta mají své stálé a verné hosty.

Vlastním pusobením i spolecnými aktivitami a vzájemnou výmenou zkušeností, UNPAH pomáhá zvyšovat kvalitu provozování cinnosti svých clenských organizací a tím i zvyšuje spokojenost cestujících.
Cestujte s duverou a využívejte služeb clenských organizací sdružení UNPAH,

Zlatko Kukec, predseda

:: LANGUAGES ::

:: ČLANSTVO ::

:: ETICKÝ KODEX :: CONTACTS :: LINKS ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.