:: KONTAKTI ::

UNPAH
Rooseveltov trg 4,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4826-377
Telefaks: 01/ 4826-934

unpah@unpah.hr

:: BANNERS ::Za članove

Putovanja po Europi

Naziv (Name):
Adresa (Adress):
telephone/Fax/
Mobile

e-mail, web
ADRIATIC TRAVEL & TRADE d.o.o.
zastupa Tomislav Klarić
M.B. 0710148
OIB: 14406266414
ID kod: HR-AB-01-080138482
Sv.Duh 10 a
10000 Zagreb
tel: (01) 3909-399
fax: (01) 3705-222
mob -
E-mail:
info@adriatictravel.eu
Web:
www.adriatictravel.eu
Putnička agencija ARAGOSA d.o.o.
zastupa Vido Peručić
M.B. 1539531
OIB: 71232892105
ID kod: HR-AB-20-090001248
Kralja Tomislava 7
20000 Dubrovnik
tel: (020) 436-999
fax: (020) 436-998
mob 091 3377-788
E-mail:
aragosa@du.t-com.hr
vido@aragosa.hr
Web:
www.aragosa.hr
www.dubrovnik-opera-festival.com
AZUR TOURS d.o.o.
zastupa Alojz Pavlović
M.B.1473522
OIB: 66836187861
ID kod: HR-AB-01-080326927
Trg bana Josipa Jelačića 4
10 000 Zagreb
tel: (01) 4811-389
fax: (01) 5800-421
E-mail: 
azurtours@ azurtours.hr
info@azurtours.hr
azurtours@gmail.com
alojz@azurtours.hr
Web:
www.azurtours.hr
Blagec turizam i usluge d.o.o.
zastupa Ivana Zidarić
M.B. 3837203
OIB: 82985035419
ID kod: HR-AB-48-010034748

Ulica Petra Preradovića 4
48260 Križevci

tel: (048) 682-807
tel: (048) 270-287
fax: (048) 682-542

E-mail:
blagec@kc.htnet.hr
Web:
www.blagecturist.hr
CRV TOURS d.o.o.
zastupa Stjepan Vrban
M.B. 3726207
OIB: 62853273572
ID kod: HR-AB-01-080243346

Rakarska 1-a
10410 Velika Gorica

tel: (01) 6233-760
tel: (01) 6233-761
mob: -

E-mail:
crv@globalnet.hr
Web:
www.crv-tours.hr
C.Z.DANTE TOURS d.o.o.
zastupa Zvjezdana Carlovich
M.B. 2431645
OIB: 54081248728
ID kod: HR-AB-51-040252288
Veslarska 4
51000 Rijeka
tel: (051) 322-030
fax: (051) 322-030
mob: 091 2299-635
E-mail:
zvjezdana@czdante.hr

czdante@ri.t-com.hr
Web:
http://czdante.wix.com/czdantetours
 
D i I – Turist Pavlaković d.o.o.
poslovna jedinica D&I-TURIST
zastupa Josip Pavlaković
M.B. 0123781
OIB: 78046927684
ID kod: HR-AB-47-020025044

Poslovnica Karlovac, Šulekova 29, 47 000 Karlovac
tel: (047) 854-666
fax: (047) 854-666
fax: (047) 845-210
E-mail:
dii-turist-pavlakovic@ka.t-com.hr
Web:
www.dii-turist-pavlakovic.hr
ERIDAN d.o.o.
zastupa Ivan Šunjerga
M.B 1114166
OIB: 63978810525
ID kod: HR-AB-21-1114166
Fuležina 12
21216 Kaštel Stari
tel: (021) 231-977
fax: (021) 231-397
E-mail:
eridan@eridan.hr
ivan@eridan.hr
Web:
www.eridan.hr
EVENT.- S. d.o.o.
zastupa Sead Kučević
M.B. 02398613
OIB: 36827563121
ID kod: HR-AB-52-130030273
52100 Pula
Kaštanjer 64
tel: (052) 540-010
fax: (052) 553-738
mob: 091 4008-488
E-mail:
sead@events.hr
Web:
www.events.hr
 
F-TOURS PUTOVANJA d.o.o.
zastupa Luka Pitalo
Marko Mandušić, šef računovodstva
M.B. 2104377
ID kod: HR-AB-21-06221101
Obala Lazareta 3
21000 Split
tel: (021) 346-617
tel: (021) 344-842
fax: (021) 339-609
mob: -
E-mail:
info@f-tours.hr
mario@f-tours.hr
Web:
www.f-tours.hr
GOLDTOURS d.o.o.
zastupa Milan Potkonjak
M.B. 0927821
OIB: 44839495381
ID kod: HR-AB-01-080199603
Preradovićeva 4/1
10000 Zagreb
tel: (01) 4856-500
tel: (01) 4956-900
fax: (01) 4856-930
mob: -

E-mail:
goldtours@gold-tours.com
Web:
www.gold-tours.com
INTELEKTA ZAGREB d.o.o.
zastupa Mario MATKO
M.B. 1549057
OIB: 85107983772
ID kod: HR-AB-01-080158822

Kačićeva 7
10000 ZAGREB
tel: (01) 4846-759
tel: (01) 4846-690
fax: (01) 4846-691
E-mail:
info@intelektazagreb.hr
Web:
www.intelektazagreb.hr
I.T.C. d.o.o.
zastupa Valerija Hrgarek
M.B. 3873069
OIB: 70899051788
ID kod: HR-AB-01-080203269
Petrinjska 4
10000 Zagreb
tel: (01) 4813-962
tel: (01) 4813-958
fax: (01) 4813-958
fax: (01) 4813-962
mob: -
E-mail:
itc@zg.t-com.hr
itc@itc-travel.hr
Web:
www.itc-travel.hr
KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL SPLIT d.o.o.
zastupa Slavko Bogumović
M.B. 9734889
OIB: 34907889490
ID kod: HR-AB-21-060032572
Rendićeva 11
21000 Split
tel: (021) 358-262
fax: (021) 358-262
E-mail:
info@kvarner-express.com
Web:
www.kvarner-express.com
MAESTRAL V.B. PUTOVANJA D.O.O.
zastupa Vilma Butorac-Štimac
M.B. 91098173
OIB: 54109760594
ID kod: HR-AB-21-1701000419
Put Firula 49,
21000 Split

tel: (021) 470-944

E-mail:
vilma@maestral.hr
Web:
MAKARIOS d.o.o.
zastupa Ana Šunde
M.B. 1193775
OIB: 96248867030
ID kod: HR-AB-21-0600090006
Dr. Mate Ujevića 2
21300
Makarska
tel: (021) 611-077
fax: (021) 611-077

E-mail:
makarios@globalnet.hr
info@makarios.hr
Web:
www.makarios.hr

MIRAMAR Travel,obrt
zastupa: Andrej Blažičević
M.B. 0703978361405
OIB: 00482805268
ID kod: HR-AB-51-08010102361
Adresa: Tina Ujevica 14
51260 Crikvenica
tel: (051) 785-681
fax: (051) 785-683
E-mail:
info@miramartravel.net
miramar-travel@ri.t-com.hr
Web:
www.miramartravel.net
NAVE d.o.o.
zastupa Jesenko Kravarović
Matični broj: 1708317
OIB: 40898936086
ID KOD: HR-AB-20-090005233
Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik
tel: (020) 436-886
fax: (020) 436-879
E-mail:
nave@nave.hr
Web:
www.nave.hr
PUH tours
Zastupa: Davor Puh
M.B. 3641562
OIB: 04570880273
ID kod: HR-AB-01-08083821
Tratinska 13,
10 000 Zagreb
tel: (01) 3015-090
tel: (01) 3015-091
fax: (01) 3099-195
E-mail: 
puh-tours@zg.t-com.hr
Web:
www.puh-tours.hr
SVIJET PUTOVANJA d.o.o.
Zastupa: Jelena Trivić
M.B. 2734087
OIB: 52054553675
ID kod: HR-AB-01-080755286

Draganići 12 ,
10010 Zagreb;
Fruedova 1-3,
10000 Zagreb

tel: (01) 8891-267
fax: (01) 8891-269
mob: 091 505-3753
E-mail: 
info@svijetputovanja.hr
Web:
www.svijetputovanja.hr
PUTNIČKA AGENCIJA "VIA"
zastupa Saša Torbica
M.B. 1866141
OIB: 54385434430
ID kod: HR-AB-51-040202285
Riva 16
51000 Rijeka
tel (051) 331-941
fax (051)331-941
E-mail:
via@viaonline.hr
Web:
www.viaonline.hr
VG BUS PUTOVANJA d.o.o.
zastupa Kristijan Vukčević
M.B. 4565568
OIB: 41693565161
ID kod: HR-AB-01-081037225
Mate Bedeka 23,
10419 Vukovina (Velika Gorica)
tel: (01) 6230-483 fax: (01) 6230-483
mob: 091 3024-683
E-mail:
vgbus@vgbus.hr
Web:
www.vgbus-putovanja.hr
VIP TRAVEL JEROME d.o.o.
zastupa Ivica Čović
M.B. 01735411
OIB: 10145480236
ID kod: HR-AB-21-060192163
Put Supavla 1,21000 Split

Poslovnica:
21000Split,
Trg Hrvatske bratske zajednice 8

tel: (021) 315-196 tel: (021) 315-199
fax: (021) 315-198
E-mail:
info@viptravel.hr
ivica@viptravel.hr
Web:
www.viptravel.hr
:: ETIČKI KODEKS :: KONTAKTI :: LINKOVI ::
Copyright © 2009 UNPAH - Udruga nezavisnih putničkih agenata Hrvatske, Sva prava zadržana.